ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Αποτελέσματα 1 - 24 από 55ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ


Τιμή πώλησης: 24,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 20,00 €


ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 11ΜΜ (14- 30 ΜΜ)


Τιμή πώλησης: 6,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,50 €


ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 11ΜΜ (32-210 ΜΜ)


Τιμή πώλησης: 11,66 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 9,40 €


ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ(50Χ5525)


Τιμή πώλησης: 3,72 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 3,00 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS-BI-METAL 14MM

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 5,08 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,10 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS-BI-METAL 16MM

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 5,21 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,20 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS-BI-METAL 54ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 10,79 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 8,70 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS-BI-METAL 64ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 12,28 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 9,90 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS-BI-METAL 29ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 6,32 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,10 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ HSS-BΙ-METAL 98ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 19,34 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 15,60 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-BI-METAL 33MM

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 6,94 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,60 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 17ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 5,33 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,30 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 18ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 5,58 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,50 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 19ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 5,58 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,50 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 20ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 5,58 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,50 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 22ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 5,70 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,60 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 24ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 5,83 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,70 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 25ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 5,83 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,70 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 27ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 6,08 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,90 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 30ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 6,45 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,20 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 32ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 6,82 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 5,50 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 35ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 7,44 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 6,00 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 37ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 7,69 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 6,20 €


ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΗSS-ΒΙ-ΜΕΤΑL 38ΜΜ

ΞΥΛΟ-ΜΕΤΑΛΛΑ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ


Τιμή πώλησης: 7,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 6,30 €