ΡΟΚΑ

Αποτελέσματα 1 - 24 από 35ΡΟΚΑ 4ΜΜ Χ 20ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 0,90 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0,73 €


ΡΟΚΑ 5ΜΜ Χ 20ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 0,95 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0,77 €


ΡΟΚΑ 6ΜΜ Χ 25ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0,81 €


ΡΟΚΑ 7ΜΜ Χ 25ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,10 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0,89 €


ΡΟΚΑ 8ΜΜ Χ 25ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,05 €


ΡΟΚΑ 9ΜΜ Χ 25ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,21 €


ΡΟΚΑ 10ΜΜ Χ 25ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,75 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,41 €


ΡΟΚΑ 12ΜΜ Χ 25ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,85 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,49 €


ΡΟΚΑ 14ΜΜ Χ 35ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 2,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,10 €


ΡΟΚΑ 16ΜΜ Χ 35ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 3,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,82 €


ΡΟΚΑ ΠΛΑΚΕ 4/20 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ


Τιμή πώλησης: 2,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,61 €


ΡΟΚΑ ΠΛΑΚΕ 5/20 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 2,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,85 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 4/20

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ


Τιμή πώλησης: 2,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,61 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 5/20 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 2,30 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,85 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 6/25 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 2,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,94 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 6/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 3,20 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,58 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 7/25 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 2,60 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,10 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 7/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 3,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,82 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 8/25 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 2,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,26 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 8/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 3,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,74 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 9/25 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 3,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,74 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 9/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 3,70 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,98 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 10/25 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 4,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 3,23 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 10/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 3,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 3,06 €