ΡΟΚΑ

Αποτελέσματα 1 - 23 από 23


ΡΟΚΑ ηλεκτρολογικά 12ΜΜ Χ 25ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 0,99 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0,80 €


ΡΟΚΑ ηλεκτρολογικά 8ΜΜ Χ 25ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 0,81 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0,65 €


ΡΟΚΑ ηλεκτρολογικά 11ΜΜ Χ 25ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 0,87 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0,70 €


ΡΟΚΑ ηλεκτρολογικά 14ΜΜ/15ΜΜ Χ 35ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,12 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0,90 €


ΡΟΚΑ ηλεκτρολογικά 16ΜΜ Χ 35ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,24 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,00 €


ΡΟΚΑ ηλεκτρολογικά 4ΜΜ Χ 20ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 0,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0,40 €


ΡΟΚΑ ηλεκτρολογικά 5ΜΜ Χ 20ΜΜ 100ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 0,56 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 0,45 €


ΡΟΚΑ ηλεκτρολογικά ΠΛΑΚΕ 5/20μμ ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,24 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,00 €


ΡΟΚΑ ηλεκτρολογικά ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 5/20μμ ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,24 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,00 €


ΡΟΚΑ ηλεκτρολογικά ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 19/45 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 4,96 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,00 €


ΡΟΚΑ ηλεκτρολόγων ΠΛΑΚΕ 4/20 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,24 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,00 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 4/20μμ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ


Τιμή πώλησης: 1,24 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 1,00 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 9/25 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 3,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,74 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 9/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 3,70 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 2,98 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 10/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 3,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 3,06 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 11/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 4,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 3,87 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 12/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 5,70 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,60 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 13/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 5,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 4,35 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 14/35 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 7,80 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 6,29 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 14/45 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 8,50 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 6,85 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 15/45 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 8,40 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 6,77 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 16/45 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 10,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 8,06 €


ΡΟΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 17/45 ΕΓΧΩΡΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ


Τιμή πώλησης: 11,00 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 8,87 €